Hej!

Välkommen till vår hemsida.

Den innehåller information om alkoholhaltiga drycker och vänder sig därför bara till dig som är minst 25 år.

Please verify that you are more than 25 years old.

 Jag är över 25 år / I am at least 25 years old

Miljöarbete

Vårt miljöarbete syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Både på lokal nivå och globalt. Vi strävar efter att kontinuerligt minska miljöbelastningen genom ständiga förbättringar i våra processer. Det kan både handla om ny utrusning, eller bara ett nytt sätt att tänka kring effektivitet och miljövänlighet.

Miljöbild från OppgårdsEn stor del av vår miljöbelastning kommer från vårt avloppsvatten, då främst med organiska syreförbrukande ämnen och fosfor. Avloppsvattnet går till vårt egna avloppsreningsverk här i Ingvallsbenning där det renas  genom en membranbioreaktor innan det når Prästhyttesjön. Vårt arbete fokuserar på att hela tiden minska denna belastning, framförallt genom minskat svinn i produktionen. Detta kan bli möjligt på grund av förändringar i arbetssätt och utbildning av personalen.

Oppigårds värnar om den lokala matproduktionen, därför kan vi stolt säga att en stor del av våra biprodukter från ölproduktionen blir till djurfoder hos bönder i regionen. Draven som består av maltrester från mäskningen, blir mat åt mjölkkor, medan jästen, humlerester och varmdruv, en proteinrest från bryggningen, blir till prima grisföda. På det här sättet blir stora delar av våra produktionsrester djurfoder vilket innebär en minskad belastning på vårt reningsverk. 

För att koka vår vört använder vi oss av en gasolbrännare, gasol är ett fossilt bränsle och bidrar till växthuseffekten genom utsläpp av koldioxid. Användningen av gasol kommer att minska eftersom stora delar av vår produkiton kommer att ske i vår nya anläggning. Där har vi installerat en ångpanna som drivs med grön el. När vörten kyls får vi varmvatten i retur som används vid nästa inmäskning. Värmen från brygghuset kommer att användas till uppvärmining av lokalerna. 

logotype

Skicka epost till: Oppigårds Bryggeri AB

×