Hej!

Välkommen till vår hemsida.

Den innehåller information om alkoholhaltiga drycker och vänder sig därför bara till dig som är minst 25 år.

Please verify that you are more than 25 years old.

 Jag är över 25 år / I am at least 25 years old

Oppigårds integritetspolicy


NÄR DU REGISTRERAR DIG som kund i vår webshop eller önskar ta del av vårt nyhetsbrev här på Oppigårds blir du ombedd att fylla i ett registreringsformulär med viss personlig information, som t.ex. namn, adress, e-postadress och annan information som t.ex. ålder. Din e-postadress används för att skicka information angående beställningar som läggs hos oss. T.ex. skickar vi orderbekräftelse och kvitto/faktura via e-post. Din ålder efterfrågas för att vi skall försäkra oss om att du fyllt 18 år. Väljer du att betala mot faktura kommer vi att begära komplett personnummer för att vi skall kunna göra en kreditupplysning. Övriga uppgifter använder vi för att uppfylla våra leveransåtaganden i samband med din order.
NÄR DU REGISTRERAR DIG som mottagare av vårt nyhetsbrev är det enbart uppgiftslämnarens egenskrivna namn och e-postuppgifter som registreras. Dessa uppgifter används enbart i syfte att skicka ut vårt nyhetsbrev om vad som händer på Oppigårds samt om våra tjänster och produkter. Önskar man avregistrera nyhetsbrevet så återfinns instruktioner om detta med varje utskick.
DINA UPPGIFTER KOMMER att sparas så länge du är kund hos oss eller 2 år efter din senaste kundkontakt med oss. I vissa fall kräver lagar och regelverk längre arkiveringstid. För nyhetsbrevet finns ingen tidsbegränsning. De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Tänk på att trots alla försiktighetsåtgärder för att skydda din personliga information vid internetöverföring är du aldrig 100% säker. All din data lagras dock i säkra, åtkomstbegränsade områden hos oss på Oppigårds Bryggeri AB.
GENOM ATT HANDLA FRÅN Oppigårds Bryggeri accepterar du vår e-post och integritetspolicy samt att vi samlar in nämnda information. Något annat behöver du inte göra.
Personuppgiftsansvarig på Oppigårds Bryggeri AB är: Jonny Ryentorp, jonny@oppigards.com. Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar samt begära radering av dina uppgifter.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


logotype

Skicka epost till: Oppigårds Bryggeri AB

×